Liquidatiereserve – een interessant middel om de belastingdruk te verminderen.

Vanaf boekjaar 2014 heeft de regering een nieuwe reserve in het leven geroepen: de liquidatiereserve.  De nieuwe reserve wordt gevormd door een gedeelte of het geheel van de netto winst verminderd met een afzonderlijke aanslag van 10% die met de vennootschapsbelasting verrekend wordt. Deze reserve is voorbehouden aan kleine vennootschappen. De liquidatiereserve is een oplossing om de belastingdruk bij de dividenduitkering of vereffening te laten dalen. Bij het aanleggen van een liquidatiereserve moet er 10% belasting op worden betaald en daarna – afhankelijk van het tijdstip tussen de datums van het aanleggen en uitkering – 0%, 5% of 15%. Met andere woorden zal de reële belastingdruk 10%, 13,64% of 22,73% bedragen, wat van de liquidatiereserve een belangrijk instrument voor de dividendpolitiek maakt.

Indien U meer informatie over de liquidatiereserve wenst, kan U ons contacteren om volledig en professioneel advies te krijgen!

Reacties zijn gesloten.