Debetrente op uw rekening-courant bedraagt 8.16%

Op het debetsaldo van een rekening courant  zaakvoerder/bestuurder wordt conform Artikel 18, § 3, punt 1 van het KB/WIB 92 evenals de bijlage I, afdeling I van het KB/WIB 92, een forfaitaire intrest toegepast die  jaarlijks gewijzigd wordt bij koninklijk besluit.  Voor het aanslagjaar 2016 (inkomstenjaar 2015) bedraagt de intrestvoet 8.16%.

Deze intrest wordt berekend op het gemiddeld openstaande jaarsaldo.

Reacties zijn gesloten.