Wat doen we?

Boekhouding:

 • Materiële verwerking van facturen en financiële verrichtingen voor éénmanszaken, vennootschappen en vrije beroepen
 • Nazicht en controle van intern gevoerde boekhoudingen in België en andere EU-landen
 • Opstellen tussentijdse resultaten
 • Opstellen jaarrekeningen
 • Financiële analyse
 • Boekhoudkundige organisatie

Fiscaliteit:

 • Opmaak, berekening en optimalisatie aangiften personenbelasting
 • Opmaak, berekening en optimalisatie aangiften vennootschapsbelasting
 • BTW aangiften, BTW listings, intracommunautaire aangiften
 • Vertegenwoordiging bij belastingcontroles betreffende personenbelasting, vennootschapsbelasting en BTW
 • Fiscale optimalisatie van uw vermogen

Vennootschapsrecht, handelsrecht, kredieten:

 • Oprichten, omvormen, fuseren en vereffenen van vennootschappen
 • Voorbereiden en begeleiden bij opstelling verslagen van algemene vergaderingen
 • Advies en bijstand voor kredietaanvragen en overleg met de bankier
 • Waardebepaling van ondernemingen

Starters:

 • Advies aan éénmanszaken, vennootschappen en vrije beroepen
 • Opmaak van een financieel plan
 • Inschrijven in de Kruispuntbank (KBO) en activeren BTW nummer
 • Aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds
 • Berekenen en bijsturen van de sociale bijdrage zelfstandige
 • Advies bij keuze vennootschapsvorm